Витални гъби - помисли за твоето здраве

Внимание: До края на месеца за заявени два и повече безплатни продукти от серията, ползвате безплатна доставка и получавате за всеки продукт конкретен подарък.

Силата на гъбите от изтока

ВИТАЛНИ ГЪБИ

Сведенията за приложението на виталните гъби за подобряване на здравето имат хилядолетна история. Сред източните народи те са спечелили наименованието "еликсир на живота" и до днес се прилагат като мощно средство за възстановяване при редица здравословни проблеми. Всяка една от гъбите има своята специфика, но тях ги обединява мощното им имуномодулиращо действие, което се дължи на съдържащите се специфични полизахариди (лентинан, ланостан, ганодеран, ланофил, грифолан и др.). Основният ефект от действието на виталните гъби е имуномодулиращият. Именно затова те са подходящо средство не само в случаите на съществуващи заболявания, а и като превантивно средство за подобряване съпротивителните сили на организма и като сигурна профилактика на организма при често боледуване.

Основната защитна система за всеки човек е имунната, която съдържа три взаимно свързани и допълващи се защитни реакции - анатомична, инфламоторна, имунна.
Първата, анатомичната, възпрепятства навлизането на външни чужди агенти в организма и се реализира от кожата и лигавиците. Ако първата бариера бъде преодоляна, външните агентни се срещат с втората защита - инфламоторната. Предизвикват се локални възпалителни процеси, които целят неутрализация на външните агенти.
Последният защитен елемент е имунният отговор, играещ най-съществена роля в имунната система. Това е същинската защитна система на организма.
Този процес е известен като фагоцитоза. Фагоцитозата се реализира от ключовите клетки - макрофаги и Т-лимфоцити, след тяхното активиране. Именно специфичните полизахариди, съдържащи се в гъбите, предизвикват стимулиране на Т-лимфоцитите, а те от своя страна на макрофагите, в резултат на което се активира имуната реакция на организма. Самият процес е свързан с отделяне на високомолекулен белтък, който селективно унищожава туморни клетки, предизвиквайки перфориране на външната им мембрана.
Основният ефект от действието на виталните гъби е имуномодулиращият. Именно затова те са подходящо средство не само в случаите на съществуващи заболявания, а и като превантивно средство за подобряване съпротивителните сили на организма, и като сигурна профилактика на организма при често боледуване.


Green Master
предлага продукти, създадени на основата на виталните гъби като отговор на многобройните очаквания за допълнителна подкрепа на човешкото здраве. Тези продукти са с уникален състав и са с мощно биологично действие за подкрепа на самовъзстановителните сили на организма.

Продукти Витални гъби

Първият продукт е „Megavital Complex", който се съдържа като самостоятелен компонент и в останалите продукти : Reishi+, Shiitake+, Maitake+, Cordyceps+.

„Megavital Complex" съдържа седемте най-разпространени, най-добре изучени и с най-мощен ефект източни гъби Рейши (Ganoderma lucidum), Шийтаке (Lentinula edodes), Майтаке (Grifola frondosa), Кордицепс (Cordyceps sinensis); Кориолус(Coriolus versicolor); Агарикус (екстракт от Agaricus blazei) и Херициум (Hericium erinaceus) плюс Селен, Витамин С и Цинк.

MEGAVITAL COMPLEX - 7 гъби + антиоксиданти: Съдържание на полизахариди - рейши 30%, шийтаке 30%, майтаке 30%, кордицепс 20%, кориолус 20%, агарикус 40%, херициум 15%

REISHI + MEGAVITAL COMPLEX: 80% REISHI, 20% MEGAVITAL COMPLEX, съдържание на полизахариди 30%

MAITAKE + MEGAVITAL COMPLEX: 80% MAITAKE, 20% MEGAVITAL COMPLEX, съдържание на полизахариди 30%

SHIITAKE + MEGAVITAL COMPLEX: 80% SHIITAKE, 20% MEGAVITAL COMPLEX, съдържание на полизахариди 30%

CORDYCEPS + MEGAVITAL COMPLEX: 80% CORDYCEPS, 20% MEGAVITAL COMPLEX, съдържание на полизахариди 20%

Германор 132: Супер антиоксидант!

към главната категория