Книга ЛЕЧЕБНИ ГЪБИ

 Целта на това издание е да се информират всички читатели, които се интересуват

от огромните възможности на лечебните (виталните) гъби,които са мощни природни
средства. Тези гъби се борят с причината на заболяването, а не с неговите симптоми.
Използването на микотерапията е насочено към цялостно възстановяване на
здравето на човека. Това се осъществява чрез постигане на вътрешна хармония на
организма - хомеостаза. Хомеостазата е способността на отворената система да съхранява
постоянството на своето вътрешно състояние посредством координирани реакции,
насочени към поддържане на динамичното равновесие, т.е.равновесието на многото
съставни елементи на човешкия организъм - минерални вещества, микроелементи,
ензими, хормони, вода, електролити и имунни клетки.
Книгата дава обща информация, свързана с употребата на лечебните гъби и е само
за справка. Информацията се основава на събраната литература за използването им и
дългогодишния опит на традиционната Китайска медицина, Японската и Руската школи
по фунготерапия и Германската асоциация на виталните гъби.
Код: 94

Цена: 12,99 лв 10.39 лв. (спестявате 20%)

поръчайкъм категорията